Obchodní podmínky

Obchodní podmínky portálu Jsme lektoři:

 

1) Provozovatelem portálu je Václav Pospíchal, fyzická osoba, IČ: 74118986,  podnikající na základě platného živnostenského oprávnění vydaného v Chebu.

 

2) Osoba registrovaná, dále jen jako "člen" se registruje prostřednictvím formuláře v sekci Registrace (v hlavním menu).

 

3) Lektor se odeslaným formulářem zavazuje k poskytnutí pravdivých a úplných údajů (vč. fotografie, kterou dodá nejpozději do 30 dnů od uveřejnění své prezentace na portálu) a souhlasí s jejich zveřejněním na portálu pro propagaci svých služeb.

 

4) Odesláním řádně vyplněného formuláře vzniká vztah mezi provozovatelem portálu a "členem", který zakládá právo člena na užívání portálu s jeho profilem a současně jeho povinnost za toto zveřejnění platit sjednanou úhradu - za rozšířený zápis (viz Registrace). Odesláním řádně vyplněného formuláře lektor - člen vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami portálu.

 

5) Provozovatel portálu nenese odpovědnost za pravdivost převzatých a zde uveřejněných informací, odpovídá pouze za správnost reprodukce údajů poskytnutých jednotlivými lektory. Provozovatel nemůže garantovat sjednání obchodních příležitostí "členů" a žádným způsobem není za jejich případnou realizaci odpovědný. Provozovatel portálu není odpovědný za jednání a poskytování služeb lektorů samotných.

 

6) Základní zápis - základní údaje o lektorovi, bez uvedení přímých kontaktních údajů a nároku na letáky, vizitky, samolepky, zpětný odkaz, 1 promo video. Zákl. zápis není časově omezen, bezplatný a je možné ho kdykoliv bez důvodu zrušit nebo převést na Rozšířený (placený) zápis.

 

7) Rozšířený zápis - plnohodnotná prezentace vč. kontaktních údajů na lektora (email, mobil. tel.) vč. letáků, vizitek, samolepek, zpětného odkazu a nároku na natočení 1 promo videa, rozšířený zápis platí 1 rok od uhrazení poplatku. Po vypršení lhůty pro Rozšířený zápis (1 rok) přechází prezentace automaticky na základní zápis tak, aby nebyla ovlivněna funkčnost a efektivita profilu do doby, než si lektor registraci prodlouží případně zruší.

Lektor tuto skutečnost dá vědět provozovateli portálu min. 5 pracovních dnů předem emailem.

 

8) Při uplatnění voucheru získává lektor plnohodnotný Rozšířený zápis (není-li uvedeno jinak - na 1 rok). 

 

9) Poplatek za předplatné je uveden v registračním formuláři (Menu - Registrace) - zákl. zápis lektora (viz výše ve formuláři) je zcela nezávazný a bezplatný.

 

10) Základní i rozšířený zápis může lektor ukončit (bez udání důvodu) zasláním emailu provozovateli portálu s žádostí o ukončení zápisu.

 

11) Při realizaci - natáčení videa souhlasí lektor s jeho využitím pro propagaci portálu Jsme lektoři bezplatně a bez jakéhokoliv finančního nároku. Lektoři mohou využít video i pro své vlastní propagační účely. Komerční využití videa - prodej, není bez předešlého souhlasu provozovatele portálu - autora videa - možné. 

 

12) Při uplatnění dárkového voucheru je potřeba zvolit v registraci tuto možnost (+ zadat kód voucheru), v rámci uplatnění voucheru je potřeba uhradit administrativní poplatek 100,- Kč za PROMO balíček, který je jeho nedílnou součástí.

 

13) Provozovatel portálu si vyhrazuje právo vypovědět profil - prezentaci lektora s okamžitou platností v případě, že by jednání lektora poškozovalo dobré jméno projektu - portálu, lektor nedodá úplné údaje (kontaktní, foto), provozovatel zjistí, že lektor již nenabízí své služby na jím uvedené adrese.

 

14) Lektor registrací na portálu souhlasí s pravidelným zasíláním zpravodaje (newsletter) emailem, odhlásit se může kdykoliv zasláním požadavku na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.