Obchodní podmínky

Obchodní podmínky portálu Jsme lektoři:

 

1) Provozovatelem portálu je Václav Pospíchal, fyzická osoba, IČ: 74118986,  podnikající na základě platného živnostenského oprávnění vydaného v Chebu.

 

2) Osoba registrovaná, dále jen jako "člen" se registruje prostřednictvím formuláře v sekci Registrace (v hlavním menu).

 

3) Lektor se odeslaným formulářem zavazuje k poskytnutí pravdivých a úplných údajů a souhlasí s jejich zveřejněním na portálu pro propagaci svých služeb.

 

4) Odesláním řádně vyplněného formuláře vzniká vztah mezi provozovatelem portálu a "členem", který zakládá právo člena na užívání portálu s jeho profilem a současně jeho povinnost za toto zveřejnění platit sjednanou úhradu - za placený zápis (viz Registrace). Odesláním řádně vyplněného formuláře lektor - člen vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami portálu.

 

5) Provozovatel portálu nenese odpovědnost za pravdivost převzatých a zde uveřejněných informací, odpovídá pouze za správnost reprodukce údajů poskytnutých jednotlivými lektory. Provozovatel nemůže garantovat sjednání obchodních příležitostí "členů" a žádným způsobem není za jejich případnou realizaci odpovědný. Provozovatel portálu není odpovědný za jednání a poskytování služeb lektorů samotných.

 

6) Základní zápis je zdarma bez časového omezení, neumožňuje uvedení přímých kontaktních údajů na lektora (www, email, tel.), tento zápis je možné kdykoliv zrušit zasláním požadavku provozovateli portálu nebo naopak požádat o převedení na placený zápis.

 

7) Placený zápis - zahrnuje - kontaktní údaje na lektora (www, email, tel.), letáky 100ks, vizitky 100ks, samolepky 10ks, zpětný odkaz a nárok na natočení 1 promo videa, placený zápis platí 1 rok od uhrazení poplatku. Záruka na vrácení peněz 30 dní bez udání důvodu.

 

8) Při uplatnění voucheru získává lektor plnohodnotný placený zápis (není-li uvedeno jinak - na 1 rok). 

 

9) Poplatek za předplatné je uveden v registračním formuláři (Menu - Registrace).

 

10) Základní i placený zápis může lektor ukončit (bez udání důvodu) zasláním emailu provozovateli portálu s žádostí o ukončení zápisu. U placeného zápisu nevzniká po 30 dnech nárok na vrácení peněz.

 

11) Při realizaci - natáčení videa (zcela dobrovolné) souhlasí lektor s jeho využitím pro propagaci portálu Jsme lektoři bezplatně a bez jakéhokoliv finančního nároku. Lektoři mohou využít video i pro své vlastní propagační účely. Komerční využití videa - prodej, není bez předešlého souhlasu provozovatele portálu - autora videa - možné. 

 

12) Při uplatnění dárkového voucheru je potřeba zvolit v registraci tuto možnost (+ zadat kód voucheru), v rámci uplatnění voucheru je potřeba uhradit administrativní poplatek 100,- Kč za PROMO balíček, který je jeho nedílnou součástí.

 

13) Provozovatel portálu si vyhrazuje právo vypovědět profil - prezentaci lektora s okamžitou platností v případě, že by jednání lektora poškozovalo dobré jméno projektu - portálu, lektor nedodá úplné údaje (kontaktní, foto), provozovatel zjistí, že lektor již nenabízí své služby na jím uvedené adrese.

 

14) Registrací na portále souhlasí lektor se zpracováním osobních údajů nezbytných pro vytvoření a uveřejnění prezentace. Zároveň dává souhlas provozovateli portálu k zasílání pravidelného zpravodaje s užitečnými informacemi. (zpravidla 1x měsíčně) Z odběru novinek je možné se kdykoliv odhlásit pomocí odkazu v newsletteru, příp. zasláním emailu s požadavkem na odhlášení provozovateli portálu.