Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem portálu www.jsmelektori.cz je Václav Pospíchal, Dvořákova 5, 350 02 Cheb - fyzická osoba podnikající na základě platného živnostenského oprávnění vydaného MěÚ v Chebu IČ: 74118986, provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00076134, provozovatel je zároveň správcem. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Provozovatel nebude bez předchozího svolení člena (registrovaného lektora) zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.
Člen (lektor) bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely případně za účelem zvýšení kvality služeb. U registrovaných členů jsou osobní údaje uchovávány po dobu 3 let, pokud lektor neudělí souhlas k jejich dalšímu zpracování. (prodloužení je možné formou registrace), v případě požadavku ze strany lektora (nutno zaslat písemně nebo elektronicky - emailem) dochází ke smazání dat neprodleně.

 

O členovi (lektorovi) jsou shromažďovány tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, e-mailová adresa, fotografie, mobilní tel. číslo, fakturační údaje

 

Jak je nakládáno s osobními údaji a jak jsou data zabezpečena:

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a ručně provozovatelem (pro účely správy profilu lektora  fakturace) a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Veřejné údaje slouží k prezentaci lektora samotného a lektor souhlasí s jejich uveřejněním prostřednictvím registračního formuláře zde na webu. Lektor se registruje za pomoci registračního formuláře (zde na webu), po registraci mu přijde potvrzení s potvrzujícím odkazem na email, který je potřeba potvrdit kliknutím na odkaz v emailu. (double opt -in) Od roku 2018 je portál provozován za pomoci zabezpečeného protokolu https (certifikát SSL/TLS), který slouží zejména při komunikaci serveru s prohlížečem. Přístup k neveřejným informacím o členovi má pouze provozovatel portálu www.jsmelektori.cz Václav Pospíchal.